Labas, Svečias. Prašome prisijungti arba užsiregistruoti. Did you miss your activation email?
Autorius Tema: 2% gyventojo pajamų mokesčio – parama Lietuvos Audi klubui  (Skaityta 16887 kartus)

Neprisijungęs mazhylis

 • Įrašai: 8704
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Kaunas
Bendra informacija apie tai, kaip galima paremti visuomenines organizacijas (tame tarpe ir Lietuvos Audi klubą), nemokant pinigų iš savo kišenės

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina naują nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę - nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau - LPĮ) turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

Pervestina pajamų mokesčio suma bus apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio sumos, kurią iš gyventojo pajamų per mokestinį laikotarpį išskaičiavo mokestį išskaičiuojantis asmuo ar kurią gyventojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną.

Kas gali pasinaudoti teise per pajamų mokestį paremti ūkio subjektą, turintį teisę gauti paramą?

Šia teise gali pasinaudoti Lietuvos gyventojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta tą mokestinį laikotarpį yra Lietuvoje, arba gyventojas, kuris nors ir yra išvykęs iš Lietuvos, tačiau jo socialinių, ekonominių bei asmeninių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje (Lietuvoje yra jo šeima, turtas, verslas ir pan.), arba gyventojas, kuris tą mokestinį laikotarpį ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbūna 183 arba daugiau dienų (GPMĮ 4 str.).

Gyventojas, nusprendęs per pajamų mokestį suteikti paramą, turi:
- apsispręsti, kam jis nori suteikti paramą ir užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, nustatytos FR0512 formos prašymą (toliau - Prašymas).

Tokius pagrindinius veiksmus gyventojas turi atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 dienos. Toks yra prašymo pateikimo galutinis terminas (pvz. 2009 metų mokestinio laikotarpio - iki 2009–05-01).

Kam gyventojas gali suteikti paramą?

Pagal LPĮ nuostatas, paramą galima suteikti: Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Kur gauti Prašymo blanką, ar galima jį užpildyti ranka?

Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau- AVMI). Ranka užpildyti galima iš AVMI gautus spaustuviniu būdu pagamintus Prašymo blankus. VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Kokie duomenys turi būti nurodyti Prašyme?

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

- paramos gavėjo pavadinimą, buveinės adresą, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banko kodą.

- ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2009 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

Mokesčių administratorius privalo patikrinti, ar Prašyme yra įrašyti visi reikalingi duomenys. Prašymai, kuriuose įrašyti ne visi privalomi duomenys, nenagrinėjami ir apie tai informuojamas Prašymą pateikęs gyventojas. Pastarasis turi teisę pateikti patikslintą (naujai pilnai užpildytą) prašymą, tačiau tai jis turi padaryti ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 1 dienos.

Ar Prašyme galima nurodyti tik vieną paramos gavėją?

Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, svarbiausia, kad visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis nebūtų didesnė kaip 2 procentai. Jei gyventojas pasirinko tik vieną paramos gavėją, jam jis gali skirti tiek visus 2 proc, tiek mažiau. Jei norima paremti pvz., du paramos gavėjus, tai kiekvienam iš jų galima prašyti pervesti pvz., po 1 proc., arba vienam - 1,5 proc., o kitam - 0,5 proc. ir pan.

Svarbu žinoti, kad jeigu Prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą (ją apskaičiuos mokesčių administratorius) sudaro mažiau nei 10 Lt, tai tokia suma paramos gavėjams nepervedama.

Pavyzdys: gyventojas dirba pagal darbo sutartį, jo mėnesio atlyginimas - 450 Lt, metinis atlyginimas ( 450 Lt x12 mėn.) - 5400 Lt.

Apskaičiuojame per metus sumokėtą pajamų mokesčio sumą – ( 5400-3480(12 NPD) x 33 proc.) - 633,60 Lt.

Gyventojas prašo 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio pervesti mokyklai (biudžetinei įstaigai), kurioje mokosi jo sūnus.

Mokesčių administratorius apskaičiuoja pervestiną sumą ( 633,60 x 2 proc.) - 12,67 Lt. Vadinasi, 12,67 Lt bus pervesta nurodytai mokyklai. Paremti kelis paramos gavėjus šis gyventojas neturi galimybės, nes pervestina suma būtų mažesnė nei 10 Lt.

Kokiu būdu galima pateikti Prašymą?

Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais: tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI, atsiųsti paštu. Tai jis galės padaryti tiek pats, tiek per įgaliotą asmenį.

Tais atvejais, kai pagal GPMĮ nuostatas gyventojas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija. Jeigu gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos dėl kokių nors priežasčių nepateikia, tai gyventojo prašymas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas jo pateikėjas.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti mokesčių administratoriui metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka. Tokiu atveju prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo. Darbdavys šį prašymą turi pateikti tam mokesčių administratoriui, kuriam teikia pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją.

Kada paramos gavėjas gauna Prašyme nurodytą sumą?

Pervestiną sumokėto pajamų mokesčio sumą mokesčių administratorius turi apskaičiuoti ir pervesti paramos gavėjui ne vėliau kaip iki Prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos, (pvz., 2009 metų mokestinio laikotarpio - iki 2010-11-15).

Jeigu paaiškėja, kad paramos gavėjui faktiškai pervesta suma yra didesnė, nei galėjo būti pervesta pagal GPMĮ nuostatas, per daug pervestos sumos bus išieškomos iš paramos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka. Nepagrįstai gavėjams pervestos sumos taip pat išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

GPMĮ 34 str. 3 dalies įgyvendinimo juridinė bazė:

1. Įgyvendinant minėtą įstatymo nuostatą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 305 patvirtinta Iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarka (Žin., 2002, Nr.95-4151).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.16-688). (papildomas lapas FR0512_p)

Šiuos teisės aktus galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt .
« Paskutinį kartą keitė: 2011 Vasario 23, 09:05:25 sukūrė gurksnis »

Neprisijungęs mazhylis

 • Įrašai: 8704
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Kaunas
Paremti Lietuvos Audi klubą, skiriant 2 proc. savo pajamų mokesčio, galima dviem būdais:

1. Užpildant prašymo formą elektroniniu būdu ir išsiunčiant internetu mokesčių inspekcijai.
Šis būdas tinka, jei esate sudarę elektroninės bankininkystės sutartį ir deklaruojate pajamas internetu.

Formą bei deklaracijų pildymo programą galite atsisiųsti čia
http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0 (formos kodas FR0512 v.1)
http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=1&file=3 (deklaracijų pildymo programa)


2. Užpildant prašymo formą ranka ir nusiunčiant/nunešant ją į mokesčių inspekciją.

PDF byloms peržiūrėti reikalinga programa Adobe Reader, kurią nemokamai galima parsisiųsti iš http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Adresai, kur nunešti/nusiųsti formą, remiantis Jūsų gyvenamąja vieta, pateikti šioje nuorodoje:
http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=1&file=2
(pasirenkama nuoroda "Fiziniams asmenims")

Pildydami ranka ar kompiuteriu, rašykite spausdintinėmis didžiosiomis raidėmis.

Prašyme turi būti nurodytas tik Jūsų asmens kodas, vardas, pavardė bei adresas.

Šie mūsų organizacijos duomenys turi būti nurodyti prašyme:

Pavadinimas: AUDI KLUBAS
Adresas: Gardino g. 22-10, Druskininkai
Įmonės kodas (formoje įvardinta kaip "Paramos gavėjo identifikacijos numeris"): 300522567
Prašymo pildymo taisykles:
Instrukcija pildant formą / prašymą dėl 2 % pervedimo:

1 laukelyje įrašomas Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje -telefono numeris;
3V laukelyje vardas;
3P laukelyje pavardė;
4 laukelyje-jūsų gyvenamos vietos adresas;
5-ame laukelyje - "Mokestinis laikotarpis" įrašyti: 2016;
6S laukelyje žymėti ženklu "x";
E1 laukelyje-2;
E2 laukelyje- 300522567;
E3 laukelyje- asociacija  Audi klubas;
E4 laukelyje- 2,00 arba kitas ne didesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį Audi klubui;
E5 laukelyje -užpildomas, kai mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau  kaip 1 metus (laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje).

KASPILDYS POPIERINĮ VARIANTĄ DEKLARACIJOS FR0512 versija3- JĄ BŪTINA ASMENIŠKAI IŠSIŪSTI PAŠTU IKI GEGUŽĖS 1D. Į DRUSKININKUS ADRESU:

DRUSKININKAI, LT-66257,
NERAVŲ G. 8,
VMI PRIE FM Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyriui
« Paskutinį kartą keitė: 2017 Balandžio 25, 15:59:57 sukūrė volume13 »

Neprisijungęs Bajoras

 • 8-640-22223
 • Moderatorius
 • *
 • Įrašai: 37751
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Kaunas
Papildysiu postą:

Norėdami paremti Lietuvos AUDI klubo ne pelno siekiančią asociaciją, galite tai padaryti pavedimu:

Asociacija "AUDI klubas" - LT727044060005379780 SEB Bankas
Asociacijos kodas registrų centre: 300522567
Oficiali veikla vykdoma nuo 2006m 01mėn 06d.

Neprisijungęs mazhylis

 • Įrašai: 8704
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Kaunas
Jau yra paruostos VMI deklaracijos, jai yra galimybe galite skirti klubui 2%;

Neprisijungęs mazhylis

 • Įrašai: 8704
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Kaunas
Sveiki,
 Asociacija Audi klubas nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. 20 d. turi
 paramos gavėjo statusą, kas leidžia gauti iki 2 proc. gyventojų pajamų
 mokesčio.
 
 Norėdami skirti savo 2 proc. turėtumėte:
 1. Jei naudojatės VMI elektronine deklaravimo sistema, galite per ją
 užpildyti reikiamą formą - FR0512;
 2. Formą galima atsisiųsti iš VMI puslapio (reikia atlikti paiešką,
 laukelyje “numerį ar jo dalį” nurodant 0512) ten pat rasite ir pildymo
 taisykles. Parsisiuntus formą reikėtų užpildyti, atsispausdinti ir
 ASMENIŠKAI pristatyti į artimiausią VMI skyrių.
 
 Labai tikimės, kad ir šiemet nuspręsite paremti Lietuvos Audi klubą -
 padėkime populiarinti mūsų šalyje šiuos modelius :)
 
 Juridinio asmens kodas paramos skyrimui: 300522567
 
 Lietuvos Audi klubas

Neprisijungęs volume13

 • Audi klubo prezidentas
 • Klubo narys
 • *
 • Įrašai: 18088
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Vilnius
Asociacija Audi klubas iki šiol gyvuoja tik mūsų visų savanoriškos iniciatyvos dėka.Skirtingai nuo daugelio paramos prašytojų mūsų veikla nėra finansuojama nei iš valstybės biudžeto, nei iš jokio paramos, labdaros, kultūros, ES, ar kitokių fondų.
Asociacija Audi klubas kviečia prisidėti prie rėmimo, nukreipiant Asociacijai Audi klubas 2% Jūsų pajamų mokesčio dalį.

Iš anksto dėkojame,
Lietuvos Audi klubo komanda
Jei keliaujate po pasaulį, prisidėkite prie kolekcijos! :
Kolekcija

Neprisijungęs volume13

 • Audi klubo prezidentas
 • Klubo narys
 • *
 • Įrašai: 18088
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Vilnius
Mūsų tikslai negalėtų būti vykdomi be bent smulkios paramos. Esame Ne Pelno siekianti organizacija – iki šiol gyvuojame visų mūsų savanoriškos iniciatyvos dėka, todėl bet koks indėlis mums yra itin svarbus. Jūs, kaip fizinis asmuo, galite prisidėti prie mūsų veiklos skirdami 2% nuo GPM. Jūs to net nepajusite, o mums padėsite nuversti kalnus.

Atsidėkosime jums simboline firmine Audi Klubo dovanėle.

Iš anksto dėkojame,
Lietuvos Audi Klubo komanda

Kaip tai padaryti:
1.   prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę >>
2.   pasirinkti e-deklaravimą, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami iš banko)
3.   Pasirinkite formą „Pildyti portale“
4.   Iš pateikto formų/dokumentų sąrašo Jums reikia surasti FR0512 versija 04 formą (Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos lietuvos vienetams, pagal lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą)
5.    Pažymite varnelę 6S laukelyje.
6.    Mokestinis laikotarpis 2018.
7.    E1 laukelyje pažymite 2, t.y. „PARAMOS GAVĖJAS“.
8.    Į laukelį E2 įrašote kodą 300522567.
9.    E3 laukelį įrašote Asociacija Audi Klubas.
10.    E4 laukelyje įrašote 2.
11.    Į langelį E5 pildykite tik tuo atveju, jei norite 2% Asociacijai Audi klubas skirti ne tik šiais metais, bet ir sekančiais (iki 5 metų);
12.    Spauskite viršuje „PATEIKTI DEKLARACIJĄ“
Formai pildyti reikalingi  Asociacijos Audi klubas  rekvizitai:

Asociacija Audi Klubas,
Įmonės kodas 300522567,
AB “SEB Bankas”
Banko kodas 70440
A/s Nr.: LT 72 7044 0600 0537 9780
Jei keliaujate po pasaulį, prisidėkite prie kolekcijos! :
Kolekcija

Neprisijungęs volume13

 • Audi klubo prezidentas
 • Klubo narys
 • *
 • Įrašai: 18088
  • Žiūrėti profilį
 • Miestas: Vilnius
Tiems, kas prie mūsų veiklos prisidėjo 2% jau paruošta simbolinė atsidėkojimo dovanėlė.
Dovanėlę galite atsiimti per savo mieste vykstančius Audi Klubo susitikimus.

« Paskutinį kartą keitė: 2019 Gegužės 22, 15:52:00 sukūrė volume13 »
Jei keliaujate po pasaulį, prisidėkite prie kolekcijos! :
Kolekcija